Unapređenje institucionalnog okvira kao i administrativnih kapaciteta na lokalnom nivou za sprovođenje politika regionalnog razvoja na teritoriji Bačke

Donator:

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu


Vrednost projekta:

500.000,00 dinara


Cilj projekta:

Jačanje institucionalnog okvira i uspostavljanje održive administrativne strukture na lokalnom nivou za sprovođenje regionalne politike u AP Vojvodini, a u skladu sa nadležnostima akreditovane regionalne razvojne agencije.


Nosilac projekta:

Regionalna razvojna agencija Bačka


Datum potpisivanja ugovora:

11.7.2017.godine


Vreme realizacije projekta:

11.7.-31.12.2017. godine


Share