Sistematičan razvoj socijalnog preduzetništva na teritoriji AP Vojvodine

Donator:

Projekat je sufinansiran od strane Razvojne agencije Srbije u iznosu od 1.422.931,47 dinara


Vrednost projekta:

2.849.362,95 dinara


Cilj projekta:

Na teritoriji AP Vojvodine ustanoviti novu uslugu svim zainteresovanima i sektoru MMSPP, koji će doprineti iskorišćavanju potencijala socijanog preduzetništva u funkciji pospešivanja lokalno-ekonomskog razvoja


Nosilac projekta:

Regionalna razvojna agencija PanonReg doo Subotica


Partneri na projektu:

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, Regionalna razvojna agencija Srem i Regionalna razvojna agencija Bačka


Datum potpisivanja ugovora:

4.10.2017. godine


Vreme realizacije projekta:

Do 3.5.2018.godine


Share