Razvoj turizma grada Novog Sada kreiranjem novih turističkih proizvoda – porodični turizam

Donator:

Projekat je sufinansiran od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije u iznosu od 600.000,00 dinara

Vrednost projekta:

1.200.000,00 dinara

Cilj projekta:

Povećanje broja turista kroz diverzifikaciju turističke ponude grada Novog Sada

Specifični cilj:

Objedinjavanje turističke ponude koja je vezana za decu i porodice na nivou Grada i kreiranje turističkih proizvoda usmerenih ka ovim ciljnim grupama.

Nosilac projekta:

Regionalna razvojna agencija Bačka

Datum potpisivanja ugovora sa Ministarstvom:

3.5.2017. godine

Vreme realizacije projekta:

do 31.12.2017. godine


Share