Podsticanje zapošljavanja teško zapošljive kategorije stanovnika na teritoriji opštine Bač

Donator:

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ

Vrednost projekta:

Ukupna vrednost odobrenog projekta je 134.546,00 EUR

Cilj projekta:

Stvaranje preduslova za smanjenje siromaštva i socijalne inkluzije marginalizovanih grupa i teško zapošljive kategorije stanovništva na teritoriji opštine Bač, kroz jačanje ljudskih kapaciteta i implementaciju mera aktivne politike zapošljavanja.

Obuhvaćene aktivnosti:

Upravljanje projektom, specijalizovane radionice i mentoring aktivnosti radi podsticanja zapošljavanja teško zapošljive kategorije stanovništva, zatim sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja i samozapošljavanja kao i promotivne aktivnosti. Očekuje se da će projekat rezultirati zapošljavanjem i samozapošljavanjem četrdeset lica sa lokalnog nivoa, a koji su učestvovali na specijalizovanim obukama, zatim zapošljavanjem dvadeset novozaposlenih lica kod poznatih poslodavaca, organizacijom medijskih i promotivnih aktivnosti kao i izradom promotivnih materijala, te usvajanjem i sprovođenjem mera iz Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje na teritoriji opštine Bač.

Nosilac projekta:

Opština Bač

Vreme realizacije projekta:

01.10.2019 - 31.12.2020. godine


Share