OMLADINA – Osnaživanje Mladih na Lokalnom nivou kroz izrADu akcIoNih planova razvojA

Donator:

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu


Vrednost projekta:

300.000,00 dinara


Cilj projekta:

Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Bačkoj sa ciljem obezbeđenja uslova za razvoj i jačanje omladinskih organizacija odnosno mladih u oblastima samozapošljavanja i zapošljavanja kroz dizajniranje prioritetnih mera i aktivnosti u navedenim oblastima


Nosilac projekta:

Regionalna razvojna agencija Bačka

 

Datum potpisivanja ugovora:

jul 2019.


Vreme realizacije projekta:

jul 2019 – decembar 2019


Share