Međuinstitucionalna saradnja kao ključ razvoja ruralnih sredina u regionu Bačke - održiv lokalni i regionalni razvoj Bačke

Donator:

Razvojna agencija Srbije

Vrednost projekta:

Ukupna vrednost projekta je 1.269.328,00 dinara, a sufinansiranje od strane RAS-a iznosi 634.664,00 dinara.

Cilj projekta:

Podrška i jačanje kapaciteta JLS i KLER-a (Agencija za razvoj) za potrebe pružanja informacija poljoprivrednim proizvođačima, kao i drugim relevantnim stejkholderima, o dostupnim merama podsticaja i izvorima finansirnja, investicijama i projektnim aktivnostima u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Nosilac projekta:

RRA Bačka

Partneri na projektu:

Opština BAČ, Bački Petrovac i Sremski Karlovci.

Datum potpisivanja ugovora:

 

Vreme realizacije projekta:

12 meseci


Share