Master 5 - Development of Master School Model through Regional VET-Business Partnership

Donator:

Erasmus + Programme of EU

Vrednost projekta:

334.333,50 eur (EU Grant 80%, kofinasiranje 20%)

Cilj projekta:

Opšti cilj projekta je podrška razvoju i vidljivosti mogućnostima višeg stručnog obrazovanja  kroz regionalna partnerstva između provajdera učenja, poslovnih i socijalnih partnera sa posebnim fokusom na potrebe za veštinama višeg nivoa stručnog obrazovanja.

Nosilac projekta:

Regionalna privredna komora Krško, Slovenija

Partneri na projektu:

Opština Krško -Slovenija, Školski centar Krško-Sevnica iz Slovenije, Hrvatska privredna komora, Trgovačka škola-ustanova za obrazovanje odraslih - Hrvatska, Hrvatska ekonomska asocijacija -Nemačka i Regionalna razvojna agencija Bačka- Srbija.

Vreme realizacije projekta:

Septembar 2017. – septembar 2019. godine


Share