Forum o regionalnom razvoju na teritoriji AP Vojvodine 2024

Forum o regionalnom razvoju na teritoriji AP Vojvodine 2024

 

Naziv: Forum o regionalnom razvoju na teritoriji AP Vojvodine 2024

Donator: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Vrednost projekta: 4.500.000,00 RSD

Cilj projekta: Jačanje institucionalne saradnje sa nivou AP Vojvodine za kreiranje i sprovođenje politika regionalnog razovja kroz organizaciju Foruma o regionalnom razvoju

Nosilac projekta: Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat doo Zrenjanin

Datum potpisivanja ugovora: novembar 2023.

Vreme realizacije projekta: novembar 2023 - april 2024.


Share