EU fondovi i lokalne samouprave u južnoj Bačkoj

Donator:

Projekat je sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u iznosu od 100.000,00 rsd

Vrednost projekta:

205.000,00 rsd

Cilj projekta:

Jačanje kapaciteta zaposlenih u javnom sektoru na području južne Bačke, putem edukacije za izradu projekata i upravljanje projektnim ciklusom u skladu sa EU procedurama.

Nosilac projekta:

Centar za društvenu stabilnost

Partneri na projektu:

Regionalna razvojna agencija Bačka

Datum potpisivanja ugovora:

19.12.2017. godine

Vreme realizacije projekta:

Do 31.3.2018. godine


Share