Enhancing Wellbeing Through Beauty Care - Negom do opšteg blagostanja

Enhancing Wellbeing Through Beauty Care - Negom do opšteg blagostanja


Naziv projekta: Enhancing Wellbeing Through Beauty Care - Negom do opšteg blagostanja

Donator: Erasmus+ Programme EU, KA210-VET - small scale partnerships in vocational education and training

Vrednost projekta: 60.000 evra

Cilj projekta:
Osnovni cilj projekta je razvoj specijalizovanih akreditovanih kurseva radi unapređenja veština pružaoca usluga u oblasti nege kose i pružanju kozmetičkih usluga, kroz holistički (humaniji) pristup korisnicima usluga.


Nosilac projekta: Hair and Beuty Federation - Valeta, Malta

Aktivnosti:

Inovativna komponenta projekta podrazumeva pružanje podrške i unapređenje usluga u oblasti nege kose i kozmetike. Vezano za pomenuto, očekivanja su da projekat snažno doprinese uvođenju inovativnih praksi u oblasti nege kose i kozmetike, kroz osiguranje kvaliteta pruženih usluga kao i unapređenje razvojnih politika u ovoj oblasti, imajući u vidu da se predmetne usluge počnu klasifikovati više kao usluge profesije blagostanja, a manje lične. Ciljna grupa projekta su pružaoci usluga u oblasti nege kose i pružanju kozmetičkih usluga (MSPP sektor) kao i korisnici njihovih usluga dok su očekivani rezultati projekta: izrađena analiza potreba koja će omogućiti partnerima da bolje razumeju izazove i potrebe pružaoca usluga u ovoj oblasti; izrada i dizajn kurikuluma za inovativne kurseve u ovoj oblasti, organizacija pilot trening programa, evaluacija i akreditacija kurseva, organizacija i sprovođenje programa „Trening trenera“ kao i diseminacija projektnih rezultata.


Partneri na projektu: 

  1. Hair and Beauty Federation (Malta)
  2. Confartigianato Imprese Vicenza (Italija)
  3. Regionalna razvojna agencija Bačka d.o.o. Novi Sad (Srbija)
  4. Območna Obrtno-Podjetniska Zbornica Krško (Slovenija)
  5. Leadership Consultancy and Training Services (Malta)

 

Vreme realizacije: 1.9.2022. - 1.9.2024.


Share