Bački noćni bazar u Odžacima

Bački noćni bazar u Odžacima
Naziv projekta: Bački noćni bazar u Odžacima

Donator: Pokrajinski sekretarijat za  za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Vrednost projekta: 990.000,00

Cilj projekta: Povezivanje i jačanje malih proizvođača/pružaoca usluga iz Bačke i regiona i promocija Brenda Bačke

Nosilac projekta: Opština Odžaci
 
Partner na projektu: Regionalna razvojna agencija Bačka

Vreme realizacije projekta: jul-novembar 2023. godine

Share