Analiza rada i potencijala Regionalne razvojne agencije Bačka za period 2014-2020 godine sa Akcionim planom za period 2022-2030

Analiza rada i potencijala Regionalne razvojne agencije Bačka za period 2014-2020 godine sa Akcionim planom za period 2022-2030

 

Naziv projekta: Analiza rada i potencijala Regionalne razvojne agencije Bačka za period 2014-2020 godine sa Akcionim planom za period 2022-2030

Donator: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Vrednost projekta: 500.000,00

Cilj projekta: Unapređenje institucionalnog okvira kroz stimulisanje rada i potencijala Regionalne razvojne agencije Bačka čime se doprinosi efikasnijem sprovođenju politika regionalnog razvoja na lokalnom nivou

Nosilac projekta: Regionalna razvojna agencija Bačka

Datum potpisivanja ugovora: oktobar 2021

Vreme realizacije projekta: novembar 2021 – januar 2021


Share