Archive

Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA“, Amsterdam, Holandija

Deadline: 17.09.2021.

Konkurs raspisuje Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije

Konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine

Deadline: 20.09.2021.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata

Deadline: 31.10.2021.

Konkurs raspisuje Nacionalna služba za zapošljavanje