Archive

Srbija i EU – oprema za privredu

Deadline: Until funds or 31.12.2022.

Konkurs raspisuje Ministarstvo privrede

Konkurs „Ja sam ODVAŽNA"

Deadline: 07.07.2022.

Konkurs raspisuje IKEA Srbija, Mastercard i Fondacija Ana i Vlade Divac

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje žena na teritoriji grada Novog Sada u 2022. godini

Deadline: 15.04.2022.

Konkurs raspisuje načelnik Gradske uprave za privredu, uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika Grada Novog Sada. 

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2022. godini

Deadline: 13.05.2022.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. 

Startech | Podrška biznisu

Deadline: 18.05.2022.

Konkurs raspisuje NALED i Vlada Republike Srbije, uz podršku kompanije Philip Morris. 

Linkove sa dokumentacijom možete pronaći putem LINKA.

Javni konkurs za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2022. godini

Deadline: 22.04.2022.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.

Javni konkurs za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2022. godini

Deadline: 22.04.2022.

Konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.

Snažne. Hrabre. Važne

Deadline: 31.03.2022.

Konkurs raspisuje kompanija Lidl Srbija K.D, Prva južna radna 3, Nova Pazova.