Zapošljavanje marginalizovanih grupa u fokusu

Image

Opština Bač realizuje projekat „Razvoj mogućnosti za zapošljavanje i unapređenje zapošljivosti marginalizovanih grupa u Bačkoj – šansa za bolju budućnost” koji se sprovodi u okviru Inicijative za inkluziju 3 programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” Nemačke razvojne saradnje koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Nosilac ovog projekta je Opština Bač, a partneri na projektu su Regionalna razvojna agencija Bačka iz Novog Sada i Udruženje Roma i Rumuna „Mladost” iz Vajske.

Nikola Banjac iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Bač u razgovoru za „Naše novine” ističe značaj i cilj kontinuirane realizacije ovog i sličnih projekata.

„Projekat ima za cilj stvaranje preduslova za društvenu integraciju marginalizovanih društvenih grupa u opštini Bač i naseljima susednih opština kroz aktivno uključivanje na tržište rada, unapređenje njihovog socio-ekonomskog položaja i kvaliteta života”.

Ciljne grupe kao i krajnji korisnici projekta su romska populacija, nisko kvalifikovane ili nekvalifikovane osobe, osobe sa invaliditetom, povratnici u skladu sa sporazumom o readmisiji, žene žrtve nasilja, nezaposlene žene starije od 50 godina, mladi do 30 godina starosti i ostale teže zapošljive kategorije stanovništva. Takođe, ciljna grupa projekta su i lokalni poslodavci, lokalne nevladine organizacije i druge institucije i organizacije koje se bave pitanjima od značaja za korisnike projekta.

„Planirano je da projekat traje 12 meseci, a trenutno se nalazi na polovini realizacije. Do sada su održane obuke za samozapošljavanje za 40 polaznika iz opštine Bač, Tovariševa i Deronja. Obuke su održavane na temu izrade biznis plana, vođenja sopstvenog biznisa, izvora finansiranja i razvoja poslovne ideje. Svi polaznici su dobili sertifikate o završenoj obuci koje će moći da iskoriste za prijave na konkurse za samozapošljavanje. Takođe, svi polaznici obuka će biti u prilici da konkurišu kod Opštine Bač za nabavku opreme za otpočinjanje sopstvenog posla. Druga komponenta ove aktivnosti je pružanje mentorske podrške svim polaznicima obuka da razviju sopstveni biznis plan i poslovnu ideju, ali i da im budu podrška nakon što oni otpočnu realizaciju svojih delatnosti“, zaključuje naš sagovornik.

Takođe, u okviru ovog projekta, Opština Bač je raspisala još dva konkursa za dodelu subvencija poslodavcima, i to: za očuvanje radnih mesta kod poslodavaca koji su bili korisnici subvencija za zapošljavanje u prethodnoj fazi projekta i konkurs za poslodavce za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija na novim radnim mestima koji je otvoren do 30.04.2022. godine, a na koji mogu da se jave, kako poslodavci iz opštine Bač, tako i iz naseljenih mesta Deronje i Tovariševo.

U toku marta 2022. godine, organizovane su petodnevne radionice za NVO sektor iz opština Bač, Odžaci i Bačka Palanka čiji su članovi i korisnici teže zapošljive kategorije stanovništva. Na ovim obukama, 18 polaznika je upoznato sa lokalnim politikama zapošljavanja i pripremom i implementacijom projekata na temu zapošljavanja marginalizovanih kategorija.

Projekat „Razvoj mogućnosti za zapošljavanje i unapređenje zapošljivosti marginalizovanih grupa u Bačkoj – šansa za bolju budućnost” traje do kraja oktobra 2022. godine i očekuje se da pomogne zapošljavanju minimum 30 korisnika.

Sve informacije o projektu mogu da se dobiju na sajtu Opštine Bač www.bac.rs i www.inkluzijbac.rs.


Tanja Mitrović
(„Naše novine”)

 

 
Share