Zajednička vežba hitnih službi: Hrvatska – Srbija

Image

U okviru projekta Multisektorski pristup nepogodama u Osječko-baranjskoj županiji i Autonomnoj pokrajini Vojvodini – Together We Stand, koji se realizuje u okviru IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020, kao jedna od aktivnosti, održana je zajednička vežba svih hitnih službi iz Hrvatske i Srbije na reci Dunav, u mestu Batina u Hrvatskoj, pod nazivom: Zajednička vežba Dunav 2021.

Vežba je održana 14. oktobra u organizaciji partnera na projektu - Osječko-baranjske županije, a u istoj su učestvovali: odeljenje za civilnu zaštitu i hitna pomoć iz Hrvatske, Policija HR, hitna pomoć, dobrovoljna vatrogasna društva iz Hrvatske i Srbije, Hrvatska gorska služba spašavanja, Crveni krst, udruženje za podvodne aktivnosti iz Hrvatske, Hrvatske Vode i JVP Vode Vojvodine. Događaj je bio otvorenog tipa, te je civilno stanovništvo bilo u mogućnosti da isprati tok događanja.

Cilj vežbe je provera pripravnosti i brzine aktiviranja pripadnika operativnih snaga sistema civilne zaštite u slučaju vanrednih okolnosti, kao i provera osposobljenosti istih, te provera funkcionalnosti materijalno-tehničkih sredstava kojima raspolažu operativne snage sa obe strane granice. Oprema koja je nabavljena kroz projekat predstavljena je i korišćena u toku same vežbe (oprema za odbranu od poplave i saniranje životne sredine nakon katastrofa). Takođe, jedan od ciljeva je provera koordinacije upravljanja svih snaga na različitim nivoima, a na osnovu postojećih regionalnih standardnih operativnih procedura, kao i stvaranje okvira za izradu budućih prekograničnih planova postupanja. Akcenat je stavljen na uspostavljanje jedinstvenog sistema zapovedanja kroz zajedničko rukovođenje, te trening ključnih učesnika u vođenju složenih intervencija, kao i njihova koordinacija. Jedan od rezultata jeste uspostavljena komunikacija između svih učesnika sa obe partnerske strane, odnosno povezivanje lica koja rukovode u slučaju vanrednih situacija na svim nivoima.

Scenario vežbe je podrazumevao pripremu pred nadolazeću poplavu, kao i zapaljeno plovno sredstvo koje je prevozilo opasne materije. Zajedničke hitne službe su sinhronizovano radile na suzbijanju požara, spašavanju ozleđenih i nestalih lica, saniranju povreda i saniranju otpada u cilju očuvanja životne sredine. Na bentu su bile postavljene mobilne brane, dok su pripadnici vodoprivrednih preduzeća sa obe strane granice punili vreće peskom i gradili zid u cilju sprečavanja izlivanja Dunava. Vežba je sprovedena uspešno.

Drugog dana događaja, 15. oktobra, obeležen je Dan civilne zaštite predstavljanjem opreme koja je nabavljena kroz projekat, prezentacijama o sistemu zaštite i spašavanja u svakoj pojedinačnoj partnerskoj zemlji, te procedurama koje postoje u obe zemlje u slučaju vanrednih okolnosti. Nakon izlaganja održan je okrugli sto na kome se govorilo o mogućnostima unapređenja saradnje između Hrvatske i Srbije, a na kom su prisustvovali svi najznačajniji akteri i stručnjaci sa obe strane granice.

Više o projektu možete pročitati ovde
Share