Uručena 74 ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva

Image

Pokrajinska sekretarka za finansije Smiljka Jovanović je 11. decembra uručila 74 ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva u okviru konkursa za sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije.

Regionalna razvojna agencija Bačka je jedan od korisnika kojima je ugovor uručen. Na dodeli ugovora je prisustvovala Svetlana Mijuk, finansijski menadžer na projektu “ES-GEES Education for Sustainability- Green and Energy Efficient Schools”, koji je odobren u okviru IPA programa prekogranične saradnje po kom je RRA Bačka ostvarila pravo na bespovratna sredstva po ovom konkursu.


Share