Studijsko putovanje u okviru projekta Master 5

Image

Projektni tim Regionalne razvojne agencije Bačka je sa ostalim partnerima na projektu proveo tri dana u Frankfurtu, 4-7. marta 2018. godine sa ciljem da prikupi sve potrebne informacije o razvoju Majstorskih škola.

Prvi dan boravka u Frankfurtu smo obišli CEH, Majstorsku školu u automobilskom sektoru, gde smo dobili informacije o finansiranju, programu školovanja, stručnoj komisiji.. Posetili smo i uspešnog preduzetnika – lokalnog majstora iz metalskog sektora koji je preneo na koji način vlasnici preduzeća sarađuju sa Majstorskim školama.

Drugi dan studijskog putovanja posetili smo privrednu komoru u Majncu i njen Centar za obrazovanje, gde smo takođe saznali na koji način je privredna komora oformila centar i kako isti funkcioniše.

Treći dan je bio posvećen sastanku partnera gde smo rezimirali dosadašnje realizovane aktivnosti kao i predstojeće, kako bi projekat bio uspešno realizovan.

Projekat se realizuje od septembra 2017- septembra 2019. godine, a cilj projekta je podrška razvoju i vidljivosti mogućnostima višeg stručnog obrazovanja kroz regionalna partnerstva između provajdera učenja, poslovnih i socijalnih partnera sa posebnim fokusom na potrebe za veštinama višeg nivoa stručnog obrazovanja.

Nosilac projekta je Regionalna privredna komora Krško iz Slovenije, a partneri na projektu pored RRA Bačka su Opština Krško iz Slovenije, Školski centar Krško-Sevnica iz Slovenije, Hrvatska privredna komora, Trgovačka škola-ustanova za obrazovanje odraslih - Hrvatska, Hrvatska ekonomska asocijacija iz Nemačke.

Pridruženi partner na projektu Master 5 je i Unija poslodavaca Vojvodine, čiji je predstavnik prisustvovao studijskom putovanju u Frankfurt.

Izjava za javnost Master 5


Share