Studijsko putovanja u Dansku kroz projekat ZAJEDNO SMO JAČI – „TOGETHER WE STAND“

Image

Kao jednu od aktivnosti kroz projekat Multisektorski pristup nepogodama u Osječko-branjskoj županiji i AP Vojvodini (ZAJEDNO SMO JAČI – „TOGETHER WE STAND“) realizovali smo studijsko putovanje u Kraljevinu Dansku.  Razlog ove studijske posete je učenje iz primera dobre prakse, a Danska je izabrana kao zemlja koja poseduje najbolji sistem za odbranu od poplava u Evropi.

Predstavnici institucija i organizacija projektnih partnera iz Srbije i Hrvatske, kao i ključni akteri iz ove oblasti proveli su 5 dana upoznavajući se sa danskom praksom. Posetili smo Odense Waste Company, gde su nam predstavljene aktivnosti u vezi uklanjanja otpada i cirkularne ekonomije, a imali smo priliku da vidimo Zirkel – centar za oporavak, Nord ekološki centar (deponija i kompostana), te reciklažno dvorište u Havnegardeu i saniranu deponiju Stige.

S obzirom na to da su u slučaju prirodnih katastrofa, sa akcentom na požare i poplave, uvek uključene vatrogasne jedinice, posetili smo Vatrogasnu stanicu Roskilde gde smo obišli prvi test centar u svetu za odbranu od poplava koji je još u izgradnji. Upoznali smo se sa njihovim sistemom rada i planovima akcije u slučaju katastrofa i čuli iskustva korišćenja NoFloodsBarriera kao dela opštinskog sistema upravljanja odbranom od poplava.

Predstavnike je u Kopenhagenu u Ambasadi Republike Srbije primila ambasadorka Jasmina Mitrović-Marić i obratila se prisutnima rečima dobrodošlice, a zatim smo imali priliku da čujemo predavanja stručnjaka iz Centra za istraživanje katastrofa (COPE) i Danske agencije za upravljanje vanrednim situacijama (DEMA).

Glavni cilj projekta je integrisanje prekograničnog, višesektorskog pristupa koji podiže viši nivo spremnosti za katastrofe kao i zajedničko delovanje u slučaju velikih poplava ili nesreća koje uključuju opasne hemikalije ili druge opasne materije i sanaciju životne sredine kroz koordinisano upravljanje katastrofama i otpadom koristeći najbolje prakse EU.

Projekat “TOGETHER WE STAND” je finansiran kroz Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014 – 2020, ukupna vrednost iznosi: 1.797.180,20 evra, a realizacija traje od 1.10.2019. do 30.6.2022. godine.

Važni linkovi:
Projekat: https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/project/together-we-stand/ 
Facebook: https://www.facebook.com/projektTWS/ 
Share