Studijska poseta Zlatiborskom regionu u okviru programa „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“

Image

Predstavnici Regionalne razvojne agencije Bačka, u okviru programa „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“, organizovali su 27.10 – 29.10.2021. godine Studijsku posetu Zlatiborskom regionu, za 14 predstavnika lokalnih samouprava, od kojih su ujedno neki i članovi Radne grupe za biomasu i energetsku efikasnost za Zapadnu i Južnu Bačku (Grad Novi Sad, Grad Sombor, opštine Beočin, Sremski Karlovci, Srbobran, Bač, Bačka Palanka, Temerin, Titel) i jednog predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj AP Vojvodine – pomoćnikа pokrajinskog sekretara. Domaćin pomenute Studijske posete bila je Regionalna razvojna agencija Zlatibor iz Užica.

Tokom trodnevne Studijske posete, pomenutim učesnicima su se predstavili članovi Regionalne asocijacije vlasnika privatnih šuma “Omorika” koji su ih upoznali sa potencijalima biomase u regionu i predstavili svoj aktuelni projekat "Od šuma za šume" putem kojeg sprovode kampanju javnog zagovaranja pravičnog trošenja sredstava Budžetskog fonda za šume na lokalnom nivou. Cilj je da se promeni praksa u procesu usmeravanja namenskih sredstava Fonda za šume i doprinese unapređenju kulture učešća građana u političkom odlučivanju na lokalnom nivou, kada je u pitanju zaštita životne sredine.

Takođe, upriličena je poseta preduzeću Jela Star DOO iz Prijepolja koje već dugi niz godina svoju poslovnu politiku bazira na proizvodnji biomase i Novoj toplani u Priboju koja je ujedno i prva toplana na biomasu u Srbiji. Dragoceno iskustvo svakako je predstavljala i panel diskusija koja je organizovana tokom ove studijske posete kroz sastanak Radnih grupa za biomasu i energetsku efikasnost.

Program „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ je bilateralni program između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, a glavni politički partner je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije. Program finansira Nemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u okviru Nemačke klimatske i tehnološke inicijative (DKTI), a sprovodi se u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (tehnička podrška) i KfW – Razvojnom bankom (finansijska podrška).
Share