Promo film – CINEMA

Image

Pogledajte promo film koji je nastao kao jedan od rezultata nedavno održanog okruglog stola „Otvoreni dijalog u okviru kreativnih industrija“ u Somboru.

U okviru njega moći ćete se informisati o najznačajnijim rezultatima koji su postignuti tokom implementacije projekta „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION – CINEMA“ („Kreativne industrije za nove gradske privrede u regionu Dunava“) kao i o nacrtu Akcionog plana za kreativne industrije u Somboru.

 
Share