Projekat: Promocija održivog korišćenja bioenergije u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj

Image

Regionalna razvojna agencija Bačka (RRA Bačka) započela je realizaciju projekta „Promocija održivog korišćenja bioenergije u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj“ koji se finansira u okviru programa „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“. Program „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ finansira Nemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u okviru Nemačke klimatske i tehnološke inicijative (DKTI), a sprovodi se u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Projektom se planira uspostavljanje Regionalnog energetskog centra kompetencija za Zapadnu i Južnu Bačku, koji će okupljati sve relevantne stejkholdere u oblasti bioenergije i isti će imati za rezultat unapređenje regionalnih kapaciteta u oblasti održivog korišćenja bioenergije. Planirane aktivnosti na projektu, pored jačanja kapaciteta ključnih stejkholdera za održivo korišćenje bioenergije, obuhvatiće i analizu stanja potrebne infrastrukture u ruralnim sredinama za razvoj projektnih predloga u pomenutoj oblasti, podizanje svesti javnosti o značaju održive upotrebe bioenergije (biomase), prenos znanja i iskustava te uspostavljanje saradnje sa postojećim energetskim Centrima kompetencija u Srbiji. Ciljnu grupu projekta čine predstavnici javnog i privatnog sektora, preduzeća iz oblasti bioenergije, organizacije civilnog društva koje deluju u oblasti bioenergije/zaštite životne sredine, mediji, energetski menadžeri ili službenici koji se bave oblastima vezanim za energiju, predstavnici javnih preduzeća i institucija kao što su gradske toplane, javna komunalna preduzeća, škole i sl. Lokalna zajednica će biti u kontinuitetu informisana o projektnim aktivnostima i planiranim rezultatima kroz snažnu medijsku kampanju i promociju.

Projekat se sprovodi u periodu od 15.07.2021-30.11.2021. godine i ukupna vrednost projekta iznosi 31.660,80 EUR.

 

Ovaj autorski tekst izrađen je u okviru projekta Promocija održivog korišćenja bioenergije u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj koji se sprovodi u saradnji sa GIZ
Share