Poziv za obuke za nezaposlena lica - samozapošljavanje

Image

Opština Bač je započela sa realizacijom projekta ''Razvoj prilika za zapošljavanje i unapređenje zapošljivosti marginalizovanih grupa u Bačkojšansa za bolju budućnost’’ koji se sprovodi u okviru „Inicijative za inkluziju 3’’ programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”, a koji se finansira kroz program Nemačke razvojne saradnje.

Pomenuti projekat ima za cilj stvaranje preduslova za društvenu integraciju marginalizovanih društvenih grupa u opštini Bač i naseljima susednih opština kroz aktivno uključivanje na tržište rada, unapređenje njihovog socio-ekonomskog položaja i kvaliteta života.

Jedna od prvih aktivnosti na projektu je održavanje obuka u oblasti preduzetništva tj. kako započeti sopstveni posao, kako pripremiti biznis plan i kako finansirati i razvijati svoju poslovnu ideju. Sva lica koja budu zainteresovana za pokretanje sopstvenog biznisa na raspolaganju će imati i stručnu pomoć mentora koji će ih voditi kroz ceo proces osnivanja i vođenja firme.

Svi polaznici obuka će biti u prilici da budu korisnici bespovratnih sredstava za nabavku opreme za potrebe obavljanja sopstvene delatnosti kroz meru generisanja prihoda.

Ciljna grupa projekta su romska populacija, nisko kvalifikovane ili nekvalifikovane osobe, osobe sa invaliditetom, povratnici u skladu sa sporazumom o readmisiji, žene žrtve nasilja, nezaposlene žene starije od 50 godina, mladi do 30 godina starosti i ostale teže zapošljive kategorije stanovništva.

Opština Bač ovim putem poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće u obukama koje će biti organizovane u toku januara i februara 2022. godine.

Teme i oblasti obuka: 

• Upoznavanje polaznika sa osnovama preduzetništva
• Upoznavanje polaznika sa pravnim osnovom neophodnim za započinjanje i vođenje poslovanja
• Osposobljavanje polaznika za razvijanje biznis ideje i pisanje biznis plana
• Osposobljavanje polaznika za praćenje finansijske strane poslovanja
• Sticanje osnovnih znanja iz oblasti marketinga i prodaje
• Sticanje osnovnih znanja iz oblasti poreske politike koja se tiče započinjanja i vođenja poslovanja


Trajanje programa obuke: Ukupno trajanje programa obuke je pet dvodnevnih radionica u oblasti razvoja poslovanja i izrade poslovnog plana.

Rok za prijave na obuke je 10.01.2022. godine.


Svi zainteresovani mogu se prijaviti u Opštini Bač, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, tel. 021/60770-075 lokal 149, mobilni 064/8511916 ili na mail: nikola.banjac@bac.rs

Ili Koordinatorki za romska pitanja na projektu, Vesni Petrović, na telefon: 069/1448824 ili na mail: nina.vpv@gmail.comPoziv za obuke 
Detaljan opis obuka
Prijava za obuke WORD
Prijava za obuke PDF 
 
Share