Povećanje konkurentne pozicije preduzetnika u opštini Bač - Sesija društvenog dijaloga

Image

Regionalna razvojna agencija Bačka, 21.12.2023. godine, realizovala je u Opštini Bač događaj pod nazivom Sesija društvenog dijaloga. Pomenuti Događaj je jedna od aktivnosti u okviru projekta  „Povećanje konkurentne pozicije preduzetnika u opštini Bač“ koji je finansijki podržan od strane Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za koordinaciju ravnomernog regionalnog razvoja.

Cilj događaja je bio da se diskutuje o  predlozima za dalje unapređenje konkurentske pozicije i potrebama preduzetnika u opštini Bač ali i da preduzetnici aktivnije učestvuju u procesu donošenja odluka za teme koje su relevantne za njihove pozicije i dalje poslovne planove.  

Na pomenutom događaju prisustvovalo je 17 predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora kao i predstavnici lokalnih medija iz Opštine Bač koji su ocenili da su ovakve vrste aktivnosti kao što je Društveni dijalog neophodne i da je potrebno češće okupljanje svih lokalnih aktera iz domena preduzetništva. 
Share