Potpisivanje sporazuma o saradnji između Regionalne razvojne agencije Bačka i Univerziteta Edukons

Image

Danas, 20.10.2016. godine, u svečanoj sali Univerziteta Edukons, potpisan je memorandum o saradnji između Regionalne razvojne agencije Bačka i Univerziteta Edukons. Potpisnici sporazuma bili su rektor Univerziteta Edukons, prof. dr Aleksandar Andrejević i direktor Regionalne razvojne agencije Bačka, Nemanja Starović.

Imajući u vidu kontekst uspostavljanja efektivne saradnje sa Univerzitetom Edukons, direktor Regionalne razvojne agencije Bačka, Nemanja Starović istakao je da se potpisivanja ovakvih sporazuma direktno oslanjaju na osnovnu delatnost i misiju RRA Bačka. „Regionalna razvojna agencija Bačka kontinuirano podstiče privredni razvoj lokalnih zajednica koje svojim delovanjem obuhvata i nastoji da na najbolji način izađe u susret i razvojnim potrebama pokrajine. Saradnja i umrežavanje sa afirmisanim obrazovnim institucijama, kao što je Univerzitet Edukons, će najpre ponuditi programska rešenja iz oblasti edukacije a u bliskoj budućnosti se može očekivati i zajedničko učešće na pokrajinskim i međunarodnim projektima.“

Rektor Univerziteta Edukons, prof. dr Aleksandar Andrejević je ukazao da brojni problemi koji su identifikovani u privrednom sektoru lokalnih zajednica i pokrajine, mogu pronaći svoja rešenja jedino sistemskim pristupom i proaktivnim učešćem svih interesnih grupa koje deluju na ovom području. „Uzevši u obzir da ćemo se u narednom periodu afirmisati kao simbioza delovanja javno-privatnog partnerstva, smatram da ćemo kroz konkretniju analizu problema i merdžovanjem naših stručnih timova, doći do efikasnih rešenja koja će za kratko vreme ponuditi najpre edukaciju ciljnih grupa a zatim i održiva rešenja kroz dugoročne projektne aktivnosti u pokrajini.“, istakao je Andrejević.
Partnerski odnos dve institucije je rezultat obostrane težnje ka unapređenju akademske i projektne saradnje a aktivnosti koje će zajednički biti realizovane u narednom periodu obuhvataju kreiranje i sprovođenje usmerenih programa edukacije, saradnju u istraživanju i kreiranju planskih i strateških dokumenata, kao i pripremu predloga projekata od značaja i konkurisanje pred nacionalnim i međunarodnim fondovima.
Share