Opštini Bač odobren projekat za zapošljavanje marginalizovanih grupa

Image

Projekat pod nazivom ''Razvoj mogućnosti za zapošljavanje i unapređenje zapošljivosti marginalizovanih grupa u Bačkoj – šansa za bolju budućnost’’ se sprovodi u okviru Inicijative za inkluziju 3 programa “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” Nemačke razvojne saradnje koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Nosilac ovog projekta je Opština Bač, a partneri na projektu su Regionalna razvojna agencija Bačka iz Novog Sada i Udruženje Roma i Rumuna ’’Mladost’’ iz Vajske.

Projekat ima za cilj stvaranje preduslova za društvenu integraciju marginalizovanih društvenih grupa u opštini Bač i naseljima susednih opština kroz aktivno uključivanje na tržište rada, unapređenje njihovog socio-ekonomskog položaja i kvaliteta života.

Aktivnosti koje će se u okviru projekta realizovati su upravljanje projektom, specijalizovane radionice, treninzi i mentoring aktivnosti za unapređenje zapošljivosti teže zapošljivih grupa, sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja i generisanja prihoda kao pretpostavki samozapošljavanja, kao i različite promotivne aktivnosti. Očekuje se da će projekat rezultirati zapošljavanjem i samozapošljavanjem do 30 lica u opštini Bač i naseljima Tovariševo u opštini Bačka Palanka i Deronje u opštini Odžaci. Svi korisnici koji budu podržani kroz mere zapošljavanja proći će specijalizovane obuke na temu realizacije poslovne ideje, izvora finansiranja, vođenja sopstvenog biznisa i obaveza iz radnog odnosa i slično. Takođe, projekat je predvideo zapošljavanje deset novozaposlenih lica kod poznatih poslodavaca, kao podršku poslodavcima za očuvanje radnih mesta zaposlenih u okviru projekta koji je realizovan u toku 2019. i 2020. godine. Uporedo sa svim ovoim aktivnostima opština Bač će sa svojim partnerima organizovati medijske i promotivne aktivnosti kako bi se što bolje promovisao projekat i mere podrške koje su njime planirane.

Ciljne grupe kao i krajnji korisnici projekta su romska populacija, nisko kvalifikovane ili nekvalifikovane osobe, osobe sa invaliditetom, povratnici u skladu sa sporazumom o readmisiji, žene žrtve nasilja, nezaposlene žene starije od 50 godina, mladi do 30 godina starosti i ostale teže zapošljive kategorije stanovništva. Takođe, ciljna grupa projekta su i lokalni poslodavci, lokalne nevladine organizacije i druge institucije i organizacije koje se bave pitanjima od značaja za korisnike projekta.

Ukupna vrednost odobrenog projekta iznosi 99.993,66 EUR i sprovodi se u periodu od 01.11.2021.-31.10.2022. godine.
Share