Održani sastanci projektnog tima projekta Podsticanje zapošljavanja teško zapošljive kategorije stanovnika na teritoriji opštine Bač

Image

Opština Bač i Regionalna razvojna agencija Bačka realizuju projekat pod nazivom “Podsticanje zapošljavanja teško zapošljive kategorije stanovnika na teritoriji opštine Bač” koji se sprovodi u okviru šireg projekta “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” Nemačke razvojne saradnje koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Projekat ima za cilj stvaranje preduslova za smanjenje siromaštva i socijalne inkluzije marginalizovanih grupa i teško zapošljive kategorije stanovništva na teritoriji opštine Bač, kroz jačanje ljudskih kapaciteta i implementaciju mera aktivne politike zapošljavanja.

U prethodnom periodu održana su dva sastanka projektnog tima povodom organizacije predstojećih aktivnosti u svrhu uspešnog sprovođenja programa.

Obuhvaćene aktivnosti su upravljanje projektom, specijalizovane radionice i mentoring aktivnosti radi podsticanja zapošljavanja teško zapošljive kategorije stanovništva, zatim sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja i samozapošljavanja kao i promotivne aktivnosti. Očekuje se da će projekat rezultirati zapošljavanjem i samozapošljavanjem četrdeset lica sa lokalnog nivoa, a koji su učestvovali na specijalizovanim obukama, zatim zapošljavanjem dvadeset novozaposlenih lica kod poznatih poslodavaca, organizacijom medijskih i promotivnih aktivnosti kao i izradom promotivnih materijala, te usvajanjem i sprovođenjem mera iz Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje na teritoriji opštine Bač.

Ciljne grupe kao i krajnji korisnici su korisnici socijalne pomoći, Romska populacija, lica bez kvalifikacija, lica koja su tehnološki višak, žrtve porodičnog nasilja, žene iznad 45 godina starosti, mladi, nezaposlena lica sa posebnim potrebama, javni opštinski službenici/donosioci odluka, zaposleni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, službenici Centra za socijalni rad opštine Bač, članovi opštinskog Veća za zapošljavanje, članovi Saveta za mlade, mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji posluju na teritoriji opštine Bač.


Ukupna vrednost odobrenog projekta iznosi 134,546.00 evra i implementira se u period od 01.10.2019-31.12.2020. godine.
Share