Održana tematska konferencija o prevenciji poplava i upravljanju otpadom

Image

Regionalna razvojna agencija Bačka je u okviru projekta „Multisektorski pristup nepogodama u Osječko-baranjskoj županiji i Autonomnoj pokrajini Vojvodini – ZAJEDNO SMO JAČI“ organizovala događaj pod nazivom „Tematska konferencija o prevenciji poplava i upravljanju otpadom u pograničnom području u slučaju prirodne katastrofe“ u konferencijskoj sali hotela Pupin u Novom Sadu 24. i 25. marta 2022. godine.

Na konferenciji su predstavljene aktivnosti koje su do sada sprovedene na projektu, kao i primeri dobre prakse u odbrani od poplava, institucionalni sistem odbrane od poplava, rizici zagađenja i kontaminacija životne sredine nakon prirodnih katastrofa, mogućnosti upravljanja otpadom nakon poplavnih događaja, te postupanje sa opasnim materijama. Takođe, predstavljena je uloga operativnih strana civilne zaštite u sprečavanju širenja zagađenja u životnu sredinu u slučaju poplava i drugih prirodnih katastrofa. U okviru konferencije održana je panel diskusija na temu „Upravljanje otpadom – posledica prirodnih katastrofa“, kao i okrugli sto na temu „Zajedničko delovanje u slučaju katastrofa – potencijal za nastavak saradnje u regionu – We Still Stand Together“. Na panelu i okruglom stolu su učestvovali govornici na konferenciji - prof. dr Atila Bezdan i prof. dr Boško Blagojević sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Rade Marčetić iz JVP Vode Vojvodine, Mario Spajić iz Hrvatske vode VGO, Dinko Đurđević sa Energetskog instituta Hrvoje Požar, Berislav Hengl iz Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije i Danijela Plužarov iz Vatrogasnog saveza Grada Novog Sada.

Učesnici su govorili o tome kakva je situacija bila na terenu u Srbiji i u Hrvatskoj nakon poslednjih većih poplava iz 2014. godine, na koji način se upravlja otpadom nakon poplava, šta predstavlja izazov u ovoj oblasti i na koji način možemo unaprediti upravljanje otpadom u budućnosti, na koje zemlje se možemo ugledati, na koji način je upravljanje otpadom nakon prirodnih katastrofa regulisano u Evropskoj uniji, i mnogim drugim pitanjima. Čula su se stručna mišljenja i stavovi, te predlozi za unapređenje postojećeg sistema i saradnje među regionima. Konferenciji su prisustvovali zaposleni u lokalnim samoupravama, vatrogasnim društvima, Crvenom krstu, javnim komunalnim preduzećima i drugim relevantnim institucijama.

Projekat Multisektorski pristup nepogodama u Osječko-baranjskoj županiji i Autonomnoj pokrajini Vojvodini – ZAJEDNO SMO JAČI“ je finansiran kroz IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020 Evropske unije, a ukupna vrednost iznosi 1.797.180,20 evra. Projekat se realizuje od oktobra 2019. do kraja juna 2022. godine.

Važni linkovi:

Projekat: https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/project/together-we-stand/

Facebook: https://www.facebook.com/projektTWS/ 
Share