Održana Redovna sednica Skupštine članova RRA Bačka

Image

Redovna sednica Skupštine članova Regionalne razvojne agencije Bačka (RRA Bačka), održana je u petak, 22. marta 2024. godine. Sednica se održala u klub sali hotela „Grand“ u Bačkoj Palanci.

Sednicom je predsedavao, predsednik Skupštine RRA Bačka, g. Petar Mijanović. Predsednik je pozdravio prisutne, utvrdio kvorum i predstavio tačke dnevnog reda, a nakon toga dao reč direktoru RRA Bačka, g. Aleksandru Dunđerskom.

G. Dunđerski, u skladu sa dnevnim redom Skupštine, predstavio je Izveštaj o radu iz 2023. godine, sa posebnim osvrtom na realizovane, podnete i odobrene projekte u 2023. godini. Nakon što je obrazložio sve detalje iz Izveštaja o radu, ukratko je predstavio i preostale dve tačke dnevnog reda, Finansijski izveštaj iz 2023. godine i Plan javnih nabavki za 2024. godinu.

Na dnevnom redu Skupštine odlučivalo se o više tačaka dnevnog reda, i to:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine članova Društva
  2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu za 2023. godinu
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2023. godinu
  4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki za 2024. godinu

Nakon detaljnog prezentovanja tačaka dnevnog reda, pristupilo se odlučivanju po svim tačkama, gde su sve jednoglasno usvojene, te je sednica Skupštine RRA Bačka uspešno završena.
Share