Održana redovna sednica Skupštine članova RRA Bačka

Image

U petak, 22. decembra 2023. godine, održana je redovna sednica Skupštine članova Regionalne razvojne agencije Bačka (RRA Bačka). Sednica se održala u konferencijskoj sali hotela „Veliki“ u Novom Sadu.

Predsednik Skupštine RRA Bačka, g. Petar Mijanović, nakon što je pozdravio prisutne, utvrdio kvorum i predstavio tačke dnevnog reda, dao je reč direktoru RRA Bačka, g. Aleksandru Dunđerskom.

G. Dunđerski nadovezao se na predstavljanje tački dnevnog reda, sa posebnim osvrtom na Plan rada i Finansijski plan za 2024. godinu, kao i projekte čija je realizacija planirana za predstojeću godinu i istakao da RRA Bačka stoji na raspolaganju za sve predloge osnivača radi ostvarenja zajedničke saradnje.

Na dnevnom redu Skupštine odlučivalo se o više tačaka dnevnog reda, i to:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine članova Društva
  2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada za 2024. godinu
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog plana za 2024. godinu
  4. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju ovlašćenog lica ogranka RRA Bačka
  5. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti
  6. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Pravilnika o radu
  7. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Osnivačkog akta

Nakon kratkog upoznavanja sa Planom rada i finansijskim planom, pristupilo se odlučivanju po tačkama dnevnog reda, gde su sve tačke jednoglasno usvojene, te je sednica Skupštine RRA Bačka i završena.
Share