Održana redovna sednica Skupštine članova Regionalne razvojne agencije Bačka

Image

U Novom Sadu je 26.12.2019. godine održana redovna sednica Skupštine članova Regionalne razvojne agencije Bačka. Nakon utvrđenog kvoruma i usvajanja predloženog dnevnog reda, direktor Aleksandar Sofić je predstavio plan rada za 2020. godinu, uz poseban osvrt na saradnju sa međunarodnim i domaćim donatorima. Direktor je naveo značajne projekte koji su uspešno realizovani u prethodnom periodu, kao što su ES-GEES „Obrazovanje u službi održivosti –zelene i energetski efikasne škole“, ukupne vrednosti 1.395.189,70 evra koji je odobren u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija; Master 5 „Razvoj modela majstorskih škola kroz regionalno partnerstvo stručnog obrazovanja i privrede“ ukupne vrednosti 334.333,5 еvra koji je odobren kroz Erasmus + program.

Takođe, RRA Bačka je uspešno implementirala projekat pod nazivom “Pomoć trgovini – Podrška jačanju proizvođačkih kapaciteta u Agro-industrijskom sektoru u Republici Srbiji“ koji je finansiran od strane Ruske Federacije a kroz projekat koji realizuje UNDP.

RRA Bačka je realizovala i projekte koji su odobreni od strane domaćih donatora – Razvojne agencije Srbije, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije kao i Pokrajinskih sekretarijata. Nakon projekata koji su realizovani, direktor je naveo projekte za koje je Agencija aplicirаla i koji su u fazi odobravanja kao i projekat koji je odobren u okviru drugog poziva Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija, a koji će RRA Bačka implementirati do aprila 2022. godine. Projekat nosi naziv Together We Stand - “Multisektorski pristup nepogodama u Osječko-baranjskoj županiji i Autonomnoj pokrajini Vojvodini“.

Direktor je izneo planove za sledeću godinu i kada je saradnja sa lokalnim samoupravama u pitanju, uz davanje informacija o podršci koju je RRA Bačka pružila u toku 2019. godine kako u pripremi i sprovođenju projekata tako i u pružanju standardizovanog seta usluga koji Agencija realizuje po uredbi sa Ministarstvom privrede i Razvojnom agencijom Srbije.

Nakon predstavljenog plana rada, pristupilo se donošenju odluka koje su predviđene dnevnim redom, a koje su jednoglasno usvojene.

Sednica Skuštine članova Regionalne razvojne agencije Bačka je održana u konferencijskoj Sali hotela Veliki.


Share