Održana redovna sednica Skupštine članova Regionalne razvojne agencije Bačka u Somboru

Image

Redovna sednica Skupštine članova Regionalne razvojne agencije Bačka, održana je 16.12.2022. godine u Somboru.

Na samom početku, ispred grada Sombora, prisutnima je poželela dobrodošlicu zamenica gradonačelnika, gđa Ljiljana Tica.

Nakon utvrđenog kvoruma i usvajanja predloženog dnevnog reda, direktor Agencije Ivana Krsmanović, predstavila je Plan rada za 2023. godinu i navela da je Agencija na raspolaganju za saradnju za sve njene članove.

Gđa Krsmanović je predstavila neke od projekata koji se realizuju u saradnji sa lokalnim samoupravama, kao što je projekat „Kreativne industrije za nove gradske privrede u regionu Dunava“ – CINEMA, koji se realizuje u partnerstvu sa Gradom Somborom, projekte koje smo do sada realizovali sa opštinom Bač, a koji su odobreni preko Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), jedan od njih je „Razvoj mogućnosti za zapošljavanje i unapređenje zapošljivosti marginalizovanih grupa u Bačkoj - šansa za bolju budućnost“, pomenula je i realizaciju projekata „Multisektorski pristup nepogodama u Osječko-baranjskoj županiji i Autonomnoj pokrajini Vojvodini - ZAJEDNO SMO JAČI“ i „Novi pristupi za seizmičko unapređenje i obnovu jadranskih i jonskih istorijskih urbanih centara“ – ADRISEISMIC.

Direktorica je navela i neke od programa na koje Agencija planira da aplicira u budućnosti, a to su prekogranična saradnja sa Hrvatskom i Mađarskom, Adrion program, Erazmus + i drugi.

Takođe, predstavila je program Standardizovani set usluga (SSU) koji Agencija realizuje po
uredbi sa Ministarstvom privrede i Razvojnom agencijom Srbije, u okviru kog zaposleni pružaju informacije, savetodavne usluge, mentoring, održavaju obuke i promocije, te stavila na raspolaganje navedene usluge članovima, odnosno njihovim stanovnicima.

Gđa Krsmanović, ukratko je predstavila i Finansijski plan za 2023. godinu, gde se nakon toga pristupilo donošenju odluka koje su predviđene dnevnim redom, a koje su jednoglasno usvojene.

Sednica Skupštine članova Regionalne razvojne agencije Bačka je održana u svečanoj sali
Skupštine Grada Sombora.
Share