Održana dvodnevna obuka za pisanje projekata u opštini Srbobran

Image

Regionalna razvojna agencija Bačka u saradnji sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj organizovala je dvodnevnu obuku za pisanje projekata koja se održala 27. i 28. decembra u maloj sali opštine Srbobran.

Osnovni cilj obuke je da se polaznici informišu o mogućim izvorima finansiranja, o principima apliciranja za sredstva kod različitih fondova i kako da na jasan način iznesu svoje ideje u skladu sa zahtevanim propisima i standardima.
Predstavnica Regionalne razvojne agencije Bačka, Jelena Petrov, prvog dana obuke, na kojoj je učestovalo 18 različitih udruženja, upoznala je sve prisutne sa teorijskim osnovama pisanja projekata, dok su drugog dana učesnici imali priliku da kroz praktičan rad nauče kako definisati probleme i ciljeve projekata.
Share