Održan Sastanak partnera u Novom Sadu u okviru projekta Regio.Digi.Hub

Image

U Novom Sadu je 7. i 8. novembra održan sastanak partnera u okviru projekta Regio.Digi.Hub - Regional Development Digital Education HUB - Edukativni digitalni HAB za podršku regionalnom razvoju, koji je sufinansiran kroz Erasmus + Program Evropske unije.

Na sastanku su rezimirane realizovane aktivnosti kao i one koje su preostale da se realizuju. Projekat se završava u decembru 2023. i sa zadovoljstvom smo ustanovili da su projektni rezultati uspešno implementirani: Izrađena je Inovativna trening metodologija kao i priručnik koji sadrži 3 modula koji pokrivaju 15 veština regionalnog razvoja za tri oblasti koje definišu radnike u sektoru regionalnog razvoja kao „veštine regionalnog razvoja“. Ovaj priručnik za obuku namenjen je zaposlenima i trenerima stručnog obrazovanja, radnicima u sektoru regionalnog razvoja, kao i drugim zainteresovanim stranama kao što su univerziteti, IT kompanije, lokalne javne institucije, itd. Tri oblasti koje definišu radnike u sektoru regionalnog razvoja su:

- Strategije pametne specijalizacije
- Zelena i digitalna transformacija
- Inovaciono preduzetništvo

Trening materijali su postavljeni na platformu pod nazivom Regio.Digi.Hub Academy koja je kreirana kroz projekat a na kojoj će treneri iz oblasti regionalnog razvoja imati priliku da unaprede svoja znanja i veštine i dobiju sertifikat nakon uspešno završenog kursa.

Za sve one koji rade u sektoru regionalnog razvoja, za one koji žele da saznaju više o novim razvojima u cirkularnoj ekonomiji, zelenim tehnologijama, socijalnom preduzetništvu, pametnoj specijalizaciji i još mnogo toga u nastavku se nalazi pristup ka besplatnoj Platformi za obuku


https://regiodigihub.eu/sr_sr/ 
Share