Održan okrugli sto „Otvoreni dijalog u okviru kreativnih industrija“ u Somboru

Image

Regionalna razvojna agencija Bačka i grad Sombor organizovali su okrugli sto pod nazivom „Otvoreni dijalog u okviru kreativnih industrija“, koji predstavlja jednu od poslednjih aktivnosti na projektu „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION – CINEMA“ („Kreativne industrije za nove gradske privrede u regionu Dunava“, akronim CINEMA).

Osnovni cilj pomenutog okruglog stola je bio da okupi predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora koji su aktivni u oblasti kreativnih industrija u Gradu Somboru kako bi im se predstavili ključni rezultati na projektu CINEMA i Nacrt lokalnog Akcionog plana za podršku kreativnim industrijama.

Projektni konzorcijum CINEMA projekta čine 22 partnera, predstavnika lokalnih samouprava, privrednih komora, organizacija civilnog sektora i obrazovnih institucija iz Nemačke, Austrije, Slovenije, Slovačke, Srbije, Rumunije, Bugarske i Moldavije. U pomenutom konzorcijumu, partnere iz Srbije predstavljaju Grad Sombor i Regionalna razvojna agencija Bačka, kao i Grad Novi Sad kao pridruženi partner.

Projekat CINEMA odobren je u okviru Dunavskog transnacionalnog programa i započeo je sa implementacijom 01.07.2020. Projekat se završava 31.12.2022. godine i ukupan budžet projekta iznosi 2.249.073,50 evra.
Share