Odabir tematskih prioriteta Programa prekogranične saradnje Srbije sa Mađarskom 2021 – 2027

Image

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa CESCI-jem (Central European Service for Cross-border Initiatives) poziva zainteresovane za prekograničnu saradnju da svojim iskustvom i potrebama doprinesu pripremi INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija sa ciljem odabira tematskih prioriteta koji će na najbolji način odslikavati lokalne potrebe.

U tu svrhu biće održane dve radionice, a mišljenja se prikupljaju i putem upitnika.

Radionice će biti održane:
1. 28. februara 2020. u Novom Sadu, sala broj 1, Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, Vladike Platona bb, od 9:30 do 14:30 časova;

2. 2. marta 2020. u Subotici, sala 213 (prvi sprat), Otvoreni univerzitet, Trg Cara Jovana Nenada 15, od 9:30 do 14:30 časova.

 

Poziv važi za sve zainteresovane, uključujući i one koji su prisustvovali ranijim radionicama. Molimo Vas da svoje učešće prijavite Relji Burzanu i Dejanu Vujnoviću na tel 024 / 559 - 797, ili putem imejla: relja.burzan@mei.gov.rs  i dejan.vujnovic@mei.gov.rs .

Online upitnik možete pronaći sa sledećim linkovima:
1. https://forms.gle/YUoyb9sk5z8ryAc58  (na srpskom jeziku);
2. https://forms.gle/gica5CWnW93vY9pG8  (na mađarskom jeziku).
Share