Obuka: Inovacije

Image

Inovacije, 7.6.2024. , online putem ZOOM platforme, 10h

U okviru obuke polaznici će se upoznati sa pojmom i vrstom inovacija, primerima dobre prakse inovacija kod nas i u svetu, značaju i benefitima uvođenja inovacija u poslovanju kao i sa eksternim izvorima finansiranja inovacija MSPP u Srbiji.

Prijave: marija.prokopić@rda-backa.rs
Share