EFYRA - Održan četvrti online događaj u okviru projekta

Image

Od 19 - 20. maja je održan četvrti online događaj u okviru projekta: Evropska budućnost mladih u ruralnim područjima – EFYRA, gde je Regionalna razvojna agencija Bačka partner na projektu. Događaj pod nazivom „Dokažimo da možemo", organizovan je od strane partnera iz Italije „Slow tourism Trentino Alto Adige“.

U sklopu događaja učesnici su upoznati sa regionom Trentino, sa politikama, instrumentima i alatima za privlačenje mladih da žive u ruralnim područjima, kao i sa uticajem tradicionalnih zanata na zadržavanje mladih u ruralu. Događaj je obukvatio i radionicu pod nazivom „Preduzetništvo i mladi“ sa fokusom na razvoj i podsticanje preduzetništva kod stanovništva starosne dobi do 30 godina. Zaključci doneti u toku radionice poslužiće stručnjacima za izradu studije koja će biti rezultat projekta. Studija EFYRA će biti izrađena sa ciljem da utiče na kreiranje politika na nivou EU i kao takva biti poslata nacionalnim Vladama projektnih partnera, evro-parlamentarcima i Komisiji EU.

Projekat je kofinansiran od strane EU programa Evropa za građane/ke, ukupne vrednosti 118.440,00 evra. Nosilac projekta je LAG Prigorje- Zagorje iz Hrvatske.

Sledeći i poslednji događaj u okviru projekta će biti održan u Hrvatskoj, pod nazivom "Pogled u budućnost", gde će se čuti odgovori na pitanja: kako sprečiti migracije mladih iz ruralnih područja i koje mere preduzeti?
Share