Besplatna obuka u decembru - Priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i investiciona spremnost

Image

PRIPREMA POSLOVNOG PLANA I POSLOVANJE SA BANKAMA I INVESTICIONA SPREMNOST- 07.12. i 08.12.2021. godine


Mesto održavanja obuke: Obuka će se održati online, putem ZOOM platforme.

Teme: Svrha biznis plana, Uvod u razvoj biznis plana i proces pripreme, Bilans stanja i bilans uspeha, Profil preduzeća, Tražnja i konkurencija, Analiza finansijskih izveštaja, Saradnja sa bankama

Obuka je namenjena svim MMSPP (mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima) i potencijalnim preduzetnicima.

Obuka će se održati navedenim danima od 10 časova.

Svi zainteresovani mogu da se prijave OVDE.
Share