10 klijenata RRA Bačka ostvarilo finansijsku podršku od strane Razvojne agencije Srbije u vrednosti 2.135.112,15 dinara

Image

Četiri, od ukupno pet preduzeća koji su tokom prošle godine podneli svoje zahteve u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka na konkurs „Javni poziv za učešće u programu podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu“ finansiranog od strane Razvojne agencije Srbije, dobilo je sredstva u ukupnoj vrednosti 1.747.214,72 dinara. Tri privredna subjekta su sa teritorije Grada Novog Sada dok je četvrto preduzeće iz opštine Apatin. Podsećanja radi, ovaj poziv je bio namenjen sektoru MSPP koja su izvozno orjentisana i koja žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene a Razvojna agencije Srbija je kroz ovaj poziv omogućila privrednim subjektima sufinansiranje do 40% od svih opravdanih troškova nastupa na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

U okviru Javnog poziva za učešće u programu podške sektorima prerađivačke industrije koji je takođe bio raspisan i finansiran od strane Razvojne agencije Srbije tokom prošle godine, ukupno 12 preduzeća je konkurisalo preko Regionalne razvojne agencije Bačka a njih 6 je dobilo sredstva ukupne vrednosti 387.897,43 dinara. Na konkurs su se mogla prijaviti preduzeća iz oblasti industrije mašina i opreme, prehrambene industrije, drvne i industrije nameštaja kao i preduzeća iz industrije gume i plastike. Razvojna agencija Srbije je kroz ovaj poziv omogućila finansijsku podršku preduzećima u visini do 40% sufinansiranja troškova za aktivnosti za koje su se opredilili - uređenja poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (sertifikacija i resertifikacija), usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda kao i za nabavku specijalizovanog softvera ERP. Preduzeća kojima je Regionalna razvojna agencija Bačka pružila tehničku podršku i koja su dobila sredstva su iz opština Apatin i Bačka Palanka kao i iz Grada Novog Sada.
Share