Велика заинтересованост за Јавни позив за доделу бесповратних средстава за подршку развоја

Image

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за подршку развоја микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2020. годину који Регионална развојна агенција Бачка реализује у сарадњи са Градском управом за привреду је затворен 2.10.2020. године.

Велики број захтева који је поднет, укупно 271, нам показује да је овај Програм подршке за набавку машина/опреме неопходан привредницима на територији Града Новог Сада. Захвални смо Граду Новом Саду што је препознао идеју и обезбедио средства за реализацију овог Програма.

Бесповратна средства која су по пријави могла износити максимално 500.000,00 динара су средства намењена за директну подршку инвестирања у опрему и пословање микро и малих предузећа и предузетника.

Циљ позива је јачање конкурентности, унапређење пословања и интернационализације, креирање нових радних места кроз инвестиције у опрему, раст прихода, унапређење технологије процеса производње као и подстицање заштите животне средине привредних субјеката на територији Града Новог Сада

Право учешћа на Јавном позиву су имала микро и мала предузећа и предузетници, регистровани на територији Града Новог Сада најкасније до 31. децембра 2018. године.

Средства у укупном износу од 15.000.000,00 динара су обезбеђена Уговором о годишњој чланарини Регионалне развојне агенције Бачка доо Нови Сад и Града Новог Сада број 91/2020, односно број 3-281/2020-2-ИИ од 14.05.2020.године, а намена и начин доделе средстава су дефинисани Споразумом о међусобним правима и обавезама у вези са програмом подршке микро и малим предузећима и предузетницима за 2020. годину.

На основу критеријума, бодова и испуњености услова утврђених Јавним позивом, Комисија утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених привредних субјеката са предлогом одобрених средстава у року који не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока заподношење пријаве.


Листа ће бити објављена на интернет страници Регионалне развојне агенције Бачка: www.rda-backa.rs и Градске управе за привреду Града Новог Сада: www.privredans.com, као и на огласним таблама у Регионалној развојној агенцији Бачка, Булевар Михајла Пупина 20, Нови Сад и у Градској управи за привреду Града Новог Сада, Руменачка110а, Нови Сад.

 
Поделите

Корисни линкови