Прихваћени пројекти вредни 18 милиона евра у склопу Interreg IPA програма прекограничне сарадње Хрватска - Србија

Image

На свечаној конференцији одржаној у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, потписани су уговори за 9 од укупно 23 пројекта прихваћених у склопу Првог позива за доставу пројектних предлога Interreg IPA програма прекограничне сaрадње Хрватска – Србија. Вредност уговорених пројеката износи 7,6 милиoна евра. Од 127 пријављених пројеката Заједнички одбор за праћење је на основу првог позива за финансирање одабрао 24 пројекта укупне вредности преко 18 милиона евра.

Вест је објављена на сајту Покрајинског секретаријата, један од потписаних уговора је уговор за пројекат  „Es-Gees – Образовање за одрживост – зелене и енергетски ефикасне школе“ који спроводе град Осијек (ХР) као носилац пројекта и партнерске организације: Регионална развојна агенција Славоније и Барање (ХР), Обновљиви извори (ХР), Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“ (РС) и Регионална развојна агенција Бачка (РС).

Овом конференцијом покренут је програм који представља наставак фреквентне и успешне сарадње између две земље.

„Ово је добра прилика да поделимо заједничка искуства и праксу у пројектима који су у функцији унапређења територијалне кохеренције између Србије и Хрватске, чиме ће се у свеукупној сарадњи између наше две државе у динамичном регионалном окружењу додатно потврдити политички став о све бољим и стабилнијим односима. Овај програм је креиран и са циљем да смањимо негативне ефекте постојања државних граница и изградимо нове мостове пријатељства и међусобног поверења, максимално користећи пограничне потенцијале којима располажемо,“ рекао је Бјелић и додао да институције Аутономне покрајине Војводине веома активно учествују у свим расположивим прекограничним програмима.

Одабрани пројекти усмерени су на четири тематска подручја: унапређење квалитете јавних социјалних и здравствених услуга, заштиту животне средине и биолошке различитости те промовисање одрживе енергије и енергетске ефикасности, развој туризма и очување културне и природне баштине те јачање конкурентности и развој пословног окружења.
Пројекти ће финансирати широк спектар активности па ће се, обновити основна школа у Осијеку те реализовати прва фаза реконструкције Средње школе „Милева Марић-Ајнштајн” у Новом Саду, увести систем за мерење концентрације алергена у ваздуху у реалном времену, обновити и уредити Геронтолошки клубови у склопу Домова за старије у Осијеку, Апатину и Ђакову, изградити соларне електране на објектима винковачког водовода и когенерацијско постројење у Сомбору.

Пројекти с циљем развоја туризма резултоваће осмишљавањем заједничке руте за средишњи Дунав, и три заједничка прекогранична туристичка пројекта на подручју гастрономије, рекреације и еко туризма. У склопу пројекта DRIVE Факултет техничких наука у Новом Саду и Факултет електротехнике, рачунарства и информацијских технологија у Осијеку добиће четири лабораторије специјализоване за аутомотивну индустрију.
Поделите

Корисни линкови