Одобрен пројекат AgriSupport – Supporting Rural Economy growth in the Region Bačka!

Image

Пројекат АгроПодршка – Подршка развоју руралне економије у региону Бачке је одобрен од стране UNDP - United Nations Development Programme.

Циљ овог пројекта је Подршка развоју руралне економије у региону Бачке коришћењем одрживих локалних капацитета како би се побољшао квалитет живота локалног руралног становништва.

Укупна вредност пројекта је 21.260,00 USD од чега је износ кофинансирања од стране UNDP-a 18.100,00 USD. Период реализације је до јуна 2019. године.

Више информација о пројекту: http://www.rda-backa.rs/projekti/agrisupport-supporting-rural-economy-growth-in-the-region-backa_146.html 


Поделите

Корисни линкови