Кроз пројекат ИПАРД ПРОГРАМ ЗА ОДРЖИВ ЛОКАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ БАЧКЕ - Међуинституционална сарадња као кључ развоја руралних средина у региону Бачка – фаза 2“ одржане четири радионице

Image

Регионална развојна агенција Бачка уз подршку Развојне агенције Србије реализује II фазу пројекта ИПАРД ПРОГРАМ ЗА ОДРЖИВ ЛОКАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ БАЧКЕ - Међуинституционална сарадња као кључ развоја руралних средина у региону Бачка.

Пројектне активности обухватају организацију радионица за коришћење ИПАРД програма како за представнике јавног, тако и за представнике из приватног и цивилног сектора, а на основу спроведених анализа као и одржаних радионица, потенцијалним апликантима на програм ИПАРД биће омогућена и саветодавна подршка експерата у датој области. 

Рaдионице су спроведене у општинама Србобран, Бач, Темерин као и у Граду Сомбору.

Теме које су обрађиване на радионицама су :

  • Увод у ИПАРД програм - Правила и процедуре;
  • Искуства ЕУ и искуства Србије;
  • Мера 1 - Инвестиције у примарну пољопривредну производњу;
  • Мера 3 - Инвестиције у прераду пољопривредних производа;
  • Мера 7 - Инвестиције у развој руралног туризма;
  • Најчешће препреке и проблеми у реализацији ИПАРД пројеката.

Кроз пројекат је израђена и брошура под називом "Како до ИПАРД подстицаја – услови за конкурисање, процедуре и кораци“. Брошура је обухватила све важне критеријуме и принципе приликом конкурисања за средства из програма ИПАРД те омогућује на једноставан начин сагледавање свих релевантних аспеката потребних за успешно аплицирање на поменути програм.

Брошура "Како до ИПАРД подстицаја – услови за конкурисање, процедуре и кораци“

Пројекат се реализује од јануара 2020. године до марта 2021, укупне вредности 1.455.720,00 РСД, од чега је 50% суфинансирање Развојне агенције Србије.

 
Поделите

Корисни линкови