Јавни позив за доделу бесповратних средстава за подршку развоја микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2020. годину

Image

Регионална развојна агенција Бачка д.о.о. Нови Сад расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава за подршку развоја микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2020. годину.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за подршку развоја микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2020. годину расписује се у циљу јачања конкурентности, унапређењa пословања и интернационализације, креирањa нових радних места кроз инвестиције у опрему, раста прихода, унапређењa технологије процеса производње као и подстицања заштите животне средине, привредних субјеката на територији Града Новог Сада.


Један привредни субјекат може на овом Јавном позиву да учествује само са једном пријавом.


Износ одобрених бесповратних средстава по пријави може бити максимално до 500.000,00 РСД са ПДВ. Бесповратна средства ће се додељивати у висини до 100% траженог износа. 


Финансијска средства по основу овог Јавног позива се могу користити за набавку једног или више основних средстава (машине и опреме). Право учешћa на Јавном позиву имају микро и мала предузећа и предузетници, регистровани на територији Града Новог Сада најкасније до 31.  децембра 2018. године.


Пријава на Јавни позив подноси се на обрасцу који је доступан на интернет страницама Регионалне развојне агенције Бачка: www.rda-backa.rs и Градске управе за привреду Града Новог Сада: www.privredans.com.


Пријава са пратећом документацијом се подноси личном предајом у пријемној канцеларији Регионалне развојне агенције Бачка, Булевар Михајла Пупина број 20, други спрат, 21000 Нови Сад, у времену од 9.00 до 15.00 часова, у затвореној коверти са назнаком:


ЗА РЕГИОНАЛНУ РАЗВОЈНУ АГЕНЦИЈУ БАЧКА

>>НЕ ОТВАРАТИ<<


“Пријава на ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава за подршку развоја микро  и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2020. годину“  или путем поште, у  затвореној коверти са назнаком:


РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА БАЧКА
Булевар Михајла Пупина број 20, 21000 Нови Сад
>>НЕ ОТВАРАТИ<<

“Пријава на ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава за подршку развоја микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2020. годину“.


Рок за подношење пријава је: 2. октобар 2020. године


Све информације везано за Јавни позив доступне су на интернет страницама Регионалне развојне агенције Бачка: www.rda-backa.rs и Градске управе за привреду Града Новог Сада: www.privredans.com.

 

Документација:

  1. Правилник
  2. Јавни позив
  3. Образац пријаве / pdf
  4. Образац пријаве / word
  5. Образац извештаја / pdf
  6. Образац извештаја / word
  7. Делатности које се не субвенционишу
  8. КритеријумиПоделите

Корисни линкови