Стандардизовани сет услуга Регионалне развојне агенција Бачка - 2017. година

Општи циљ спровођења стандардизованог сета услуга у 2017. години је подршка равномерном регионалном развоју Бачке кроз унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за: сектор микро, малих и средњих предузећа и предузетника (ММСПП), задруге, јединице локалних самоуправа и осниваче Регионалне развојне агенције Бачка (РРА Бачка).

Стандардизовани сет услуга који спроводи РРА Бачка представља пет група стандардизованих услуга, и то:

1. информације
2. обуке
3. саветодавне услуге
4. менторинг
5. промоције
6. теренска контрола у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању који Министарство привреде спроводи са Фондом за развој Републике Србије
Информaције

Пружање информација постојећим и потенцијалним микро, малим и средњим предузећима и предузетницима (ММСПП), задругама и кластерима, у вези са:


1) свим неопходним информацијама везаним за започињање пословања - start up;
2) националним и међународним програмима за подршку предузетништву;
3) доступним изворима финансирања (домаћим и страним);
4) правним прописима и обавезама, порезима и таксама, као и обавезним формуларима;
5) подршком коју могу добити кроз пројекат Европска мрежа предузетништва (ЕЕN мрежа) - услови за извоз на инострано тржиште, техничка правила и технички стандарди, трансфер технологија и знања, пословно повезивање и др;
6) удруживањем ММСПП – формирање и рад кластера, удружења и задруга;
7) иновацијама, заштитом интелектуалне својине;
8) стандардима квалитета;
9) могућностима стварања пословних партнерстава;
10) информацијама о специјализованим услугама – упућивање на специјализоване пружаоце услуга;
11) информацијама о пословним и иновативним инкубаторима;
12) другим информацијама од значаја за пословање сектора ММСПП, задруга и кластера.Обуке

Обуке које Регионална развојна агенција Бачка (РРА Бачка) пружа постојећим и потенцијалним микро, малим и средњим предузећима и предузетницима (ММСПП), задругама, јединицама локалне самоуправе и/или оснивачима РРА Бачка су:


1) како започети сопствени бизнис – start up пакет (у трајању од два дана);
2) припрема бизнис плана и пословање са банкама (у трајању од два дана);
3) финансијско управљање (у трајању од два дана);
4) извоз – за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);
5) маркетинг и продаја (у трајању од два дана);
6) преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање (у трајању од два дана);
7) електронско пословање (у трајању од једног дана);
8) иновације (у трајању од једног дана);
9) припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању од једног дана);
10) информационе технологије и пословање (у трајању од једног дана);
11) инвестициона спремност (у трајању од два дана).Саветодавне услуге

Саветодавне услуге које Регионална развојна агенција Бачка (РРА Бачка) пружа су:


1) помоћ при изради пословног плана при пријави за start up кредите за почетнике код Фонда за развој Републике Србије (РС), као и за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање;
2) помоћ при изради пословног плана при пријави за остале кредите код Фонда за развој РС, и за расположиве кредитне линије Гаранцијског фонда Војводине;
3) подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство привреде и Развојна агенција Србије (РАС);
4) подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта или задруге.

 Менторинг

Процес менторинга одвија се по методологији Националне агенције за регионални развој (НАРР), коју је преузела Развојна агенција Србије (РАС), развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA). Методологија одређује кораке у процесу у оквиру којег стручно лице-ментор, у директном контакту и раду са оснивачем и/или одговорним лицем привредног субјекта, односно менаџментом/управом задруга, спроводи одређени број сати (од 25 до 50 по кориснику), и то у просторијама корисника. Оснивач и/или одговорно лице привредног субјекта и менаџмент/управа задруга (односно делегирана лица органа управе задруге) и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.


Садржај менторинг услуга:
1) дијагностиковање пословања;
2) помоћ у припремању развојних активности/планова како би се достигли циљеви привредног субјекта, задруге;
3) саветовање и координација за приступање фондова, новим технологијама, консултантским услугама како би се подстакао развој и унапређење пословања;
4) помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за микро, мала и средња предузећа и предузетнике (ММСПП) и задруге;
5) помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
6) помоћ у проналажењу пословних партнера;
7) саветовање/коучинг;
8) обука;
9) упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.Промоције

Регионална развојна агенција Бачка (РРА Бачка) учествује у промотивним активностима које се односе како на промоцију предузетништва и различитих програма подршке, тако и на промоцију региона:

1) подршка оснивачима при организацији и/или учешћу на домаћим и иностраним промотивним догађајима од значаја за регионални развој (сајмовима, конференцијама, локалним догађајима у оквиру Отворених дана – Eвропске недеље региона и градова, Европској недељи предузетништва (European SME Week) и слично);
2) издавање публикација о пословању, инвестиционим потенцијалима и пословном амбијенту у региону;
3) промовисање програма подршке микро, малим и средњим предузећима и предузетницима (ММСПП), које спроводе Министарство привреде и Развојне агенција Србије (РАС);
4) промоције за студенте завршних година студија, ученике средњих школа и ученике из виших разреда основних школа са циљем промоције предузетништва и предузетничког духа на факултетима, високим струковним, средњим и основним школама.
Поделите

Корисни линкови