Aктуелни kонкурси

Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе

Рok: 15.03.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Конкурс за финансирање реализације програма Фонд за таленте

Рok: 15.03.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике

Рok: 31.03.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Јавни позив за додељивање иновационих ваучера

Рok: До утрошка средстава

Конкурс расписује Фонд за иновациону делатност

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 31.12.2021.

Конкурс расписује Министарство привреде

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2021. години

Рok: 05.03.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2021. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 12.03.2021.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Корисни линкови