Архива конкурса

Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине

Рok истекао 06.09.2018.

Конкурс расписује Завод за равноправност полова

Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини 2018

Рok истекао 20.08.2018.

Конкурс расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња

Рok истекао 30.08.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Конкурс zа финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2018. годину

Рok истекао 22.08.2018.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Конкурс за ММСПП из сектора агробизниса и прехрамбеног сектора

Рok истекао 31.08.2018.

Конкурс расписује Удружење ENECA, у оквиру пројекта „Помоћ за трговину – подршка јачању произвођачких капацитета агро-индустријског сектора у Републици Србији“

Корисни линкови