Архива конкурса

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката енергетски одрживих фарми 2017 - поновљен

Рok истекао 10.08.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2017. години

Рok истекао 17.08.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Конкурс за суфинансирање проjеката из области јавног информисања осетљивих група у 2017. години

Рok истекао 17.08.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Јавни позив за учешће на 50. Међународном сајму МОС 2017. Цеље, Република Словенија

Рok истекао 12.07.2017.

Конкурс расписује Привредна комора Србије и Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2017. години

Рok истекао 01.01.1970.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад

Наши партнери