Aктуелни kонкурси

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова набавке машина и опреме за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 01.11.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Позив за достављање пројектних идеја које имају потенцијал пројеката за финансирање из зеленог климатског фонда

Рok: 16.08.2019.

Конкурс расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Позив за достављање пројектних идеја које имају потенцијал пројеката за финансирање из зеленог климатског фонда

Рok: 16.08.2019.

Конкурс расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2019. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом

Рok: До утрошка средстава а закључно са 22.07.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2019. годину

Рok: До утрошка средстава а закључно са 06.08.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Подстицаји за млекомате и роботе за мужу крава

Рok: До утрошка средстава

Конкурс расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Јавни позив за подстицаје за припрему локалне стратегије руралног развоја

Рok: 09.09.2019.

Конкурс расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Корисни линкови