Aктуелни kонкурси

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике

Рok: 15.05.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе

Рok: 15.05.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Јавни конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда чији је оснивач АП Војводина за 2019. годину

Рok: 19.04.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години

Рok: До утрошка средстава а закључно са 10.04.2019.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Корисни линкови