Aктуелни kонкурси

Јавни конкурс за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите

Рok: 06.07.2017.

Конкурс расписује Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Кредити/Гаранције за финансирање набавке пољопривредне опреме и механизације

Рok: До утрошка средстава

Конкурс расписује Гаранцијски фонд АП Војводине

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава

Рok: 31.01.2018.

Конкурс расписује Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

Идеја за боље сутра

Рok: 07.07.2017.

Конкурс расписује Фондација Ана и Владе Дивац

Донације цивилном друштву у софтверу: Techsoup Balkans

Рok: До утрошка средстава

Конкурс расписује Techsoup Balkans

Networks of towns 2017- Second deadline

Рok: 01.09.2017.

Конкурс расписује EACEA- Education, Audiovisual and Culture  Executive Agency

Town twinning 2017- Second deadline

Рok: 01.09.2017.

Конкурс расписује EACEA- Education, Audiovisual and Culture  Executive Agency

Наши партнери